تبلیغ در گوگل فیلتر شد!؟ اختلال در سرویس تبلیغات گوگل ادز توسط ایران و گوگل

دردسر دو طرفه برای کسب و کارهای اینترنتی ایرانی متاسفانه این روزها از زمین و زمان بر مردم ایران و کسب و کارهایشان مصیبت می بارد. گاهی از طرف دولت و حکومت و سازمان های تابعه و حتی گاهی خواسته یا ناخواسته از طرف شرکت هایی مثل گوگل که این روزها تنها روزنه ی کسب […]

تبلیغ در گوگل فیلتر شد!؟ اختلال در سرویس تبلیغات گوگل ادز توسط ایران و گوگل بیشتر بخوانید »