قیمت کلیک تبلیغ در گوگل و عوامل موثر بر آن

در این نوشتار قصد داریم ریز به ریز عوامل موثر بر هزینه هر کلیک را در تبلیغات گوگل با شما مطرح کنیم. در عین حال در مقاله های قبل به هزینه کلی که برای شروع تبلیغ در گوگل لازم است پرداخت کنیم، اشاره شده بود. در صورت نیاز ابتدا مقاله هزینه تبلیغات در گوگل را […]

قیمت کلیک تبلیغ در گوگل و عوامل موثر بر آن بیشتر بخوانید »